Inspectie-instrument 'Magazijnopslag gevaarlijke stoffen'

Het inspectie-instrument ‘Magazijnopslag’ (CRC/SIT/001-N) werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om de opslag van gevaarlijke stoffen in een magazijn te beoordelen.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Organisatie van de opslagactiviteit
  • Voorkomen van lekken en schade
  • Opvang van lekken en bluswater
  • Voorkomen van ontsteking
  • Beperken van schade door brand
  • Explosie-ontlasting

De bewerkingen die zo nodig worden uitgevoerd op de eenheidsverpakkingen - zoals het herverpakken, het afvullen, het nemen van stalen - maken geen voorwerp uit van dit inspectie-instrument.

Download hier het inspectie-instrument

Sessie op Prenne 56

  • Richtlijnen voor aanrijbeveiliging volgens PAS13
    Aanrijrisico's op de werkvloer zijn levensgevaarlijk. PAS 13 verhoogt de veiligheidsnorm, bepaalt waar, wanneer en welk type aanrijbeveiliging in welke werkomgevingen nodig zijn en biedt deskundige begeleiding bij het toepassen van hiervan.

➡ Bekijk het programma van Prenne 56

Meer informatie

[bron: FOD WASO]