Markeren van leidingen: ken jij ISO 20560 al?

Het identificeren van de inhoud van leidingen is van cruciaal belang voor een veilige werkplaats. Op dit moment heeft elk land nog een eigen normering, waardoor fouten te vaak voorkomen. Met één uniforme internationale norm zal dit veranderen.

De huidige normering

Het identificeren van leidingen is niet nieuw. Vandaag de dag heeft elk land zijn eigen normering rond leidingmerkers. De kleurcodes per land lopen ongeveer gelijk, maar er zijn kleine verschillen waardoor een fout ernstige gevolgen kan hebben. 

De manier van werken is doorheen de jaren sterk geëvolueerd, we willen informatie niet langer lezen, maar visueel ontvangen. Ook bedrijven zijn mee geëvolueerd. Aannemers en onderaannemers werken niet langer in één land, maar worden ook over de landsgrenzen tewerkgesteld.

Nieuwe normering

Er is dan ook nood aan één uniform en consistent systeem van markering, dat internationaal kan toegepast worden om risico’s te herkennen en aangepaste maatregelen te nemen.

ISO 20560-conforme leidingmerkers zijn een combinatie van twee kleurzones:

  • de basiskleur die bepaald wordt door de leidinginhoud met aanduiding van de stroomrichting en extra veiligheidsinformatie zoals druk, temperatuur,...
  • de veiligheidskleur om een verhoogd risico te visualiseren, door middel van GHS/CLP- of ISO 7010-waarschuwingspictogrammen

Visueel ziet dit er als volgt uit.

[bron: Brady, Goossaert]