Covid-19: Risico op zuurstofgerelateerde branden

Hoewel zuurstof niet als een groot industrieel risico wordt beschouwd, kan het toegenomen gebruik van zuurstof in ziekenhuizen waar Covid-19 patiënten worden behandeld, een verhoogd risico op chemische ongevallen met zich meebrengen.

Risico’s van zuurstof

Zuurstof wordt in vele industrietakken gebruikt. Het heeft een grote 'energie-inhoud' als oxidatiemiddel en is brandbevorderend. Belangrijk is het vermijden van contact met koolwaterstoffen en iedere vorm van vet. 

De verschillende verschijningsvormen zoals gasvormig (samengeperst) en sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, de recipiënten en het transport worden mooi verwoord in een artikel van Veiligheidsnieuws 198.

Bulletin zuurstofgerelateerde branden

Uit onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) blijkt dat er in 2020 ten minste 20 branden als gevolg van zuurstofrijke omgevingen in ziekenhuizen in de media werden gemeld, waarvan de meeste op afdelingen voor intensieve zorgverlening in ziekenhuizen. Hiervan hebben er 8 geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers. Tien patiënten stierven op 14 november 2020 in Roemenië en evenveel op 19 december 2020 in Turkije tijdens een brand ten gevolge van zuurstofbehandelingen.

Op  29 januari 2021 was er een tweede brand in een Roemeens ziekenhuis met 5 doden en op 4 februari 2021 was er een zuurstofgerelateerde brand in een Oekraïens ziekenhuis met 4 doden. Op 27 februari 2021 was er opnieuw 1 dode in Oekraïene tgv een zuurstofexplosie. Dit zijn helaas geen alleenstaande gevallen.

Een recente speciale editie van het ‘Chemical Accident Prevention & Preparedness’ bulletin van het JRC ging over zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen. Dit werd ook gemeld op BeSWIC.

Ongevallen met zuurstof

Naast de hier boven vermelde ongevallen in ziekenhuizen in het JRC-bulletin, heeft ook de NFPA een mooi overzicht gemaakt.

  • In Nederland was er in 2006 een brand wegens zuurstof in een operatiekwartier, waarbij er een dode viel. Meer informatie lees je in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
  • Op de website van de Association of Anaesthetics werd een case vermeld van een zuurstofcilinderbrand in 2012.
  • Op de Prenne van 12 maart 2019 bracht Christophe Gardin, anesthesieverpleegkundige en vrijwillig brandweerofficier een begeesterende voordracht over “Brand en brandpreventie in een peri-operatievesetting” waarbij werd verwezen naar het dodelijk ongeval in 2006 in Nederland en de lessen eruit.

Meer informatie

  • Risico op zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen waar Covid-19 patiënten worden behandeld | BeSWIC
  • E-learning over zuurstofveiligheid: Oxygen eLearning | EIGA
  • Wie kent de gevaren van zuurstof? | Prebes
  • Vergunningsplicht niet dringend ziekenvervoer | Prebes
[bron: BeSWIC]