Veilig naar het werk met de fiets

Goed nieuws! Het fietsgebruik gaat de laatste jaren in stijgende lijn. De gezondheidscrisis zou deze trend nog kunnen versterken: bij een enquête uitgevoerd in december 2020 door de FOD Mobiliteit, gaf 15% van de respondenten aan na de crisis de fiets te willen gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen, terwijl dit voordien 11% bedroeg.

Alle aspecten van woon-werkverkeer per fiets

Op 15 juni gaven vijftien sprekers een volledig overzicht van alle aspecten van het woon-werkverkeer met de fiets. Het webinar kan je gratis herbekijken.

Aansluitend kwamen volgende aspecten aan bod:

  • Fietsgebruik in België in cijfers: Christophe Pauwels (FOD Mobiliteit)
  • De recente maatregelen ten voordele van fietsers in de wegcode: Karel Hofman (FOD Mobiliteit)
  • Fiscaliteit en aspecten inzake sociale zekerheid van het woon-werkverkeer met de fiets: Jonas Maricau en Kim Leemans (Securex, sociaal secretariaat)
  • Fietsongevallen: statistieken: Nathalie Moreau en Freya Slootmans (Vias)
  • Fietsongevallen: regelgevend kader vanuit de welzijnswet, arbeidsongevallenwet en andere arbeidsrechtelijke bepalingen: Danny De Baere (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
  • Uitwisseling van ervaringen m.b.t. het fietsbeleid binnen de onderneming: Patrick Vlasselaer (GSK), Wino Wammes (BASF) en Julie Rigo (ABVV)
  • Regionaal beleid ter bevordering van de fiets binnen de onderneming: Jan Pelckmans (Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid), Boris Nasdrovisky (Waalse Overheidsdienst) en Frederik Depoortere (Brussel Mobiliteit)

Er was een inleiding door Emmanuelle Vandamme, de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en er werd afgesloten met een toelichting van Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit.

Herbekijk het webinar

Het volledige webinar kan je herbekijken via het YouTube kanaal van de FOD Mobiliteit:

De presentaties kunnen worden gedownload op de website van de FOD Mobiliteit: Webinar “Met de fiets naar het werk: beleid en praktijk” georganiseerd door de FOD Mobiliteit op 15 juni 2021.

Voor wie meer wil weten

  • Op 28 september 2021 organiseert het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid van Limburg een studienamiddag over "Veilig woon-werkverkeer". Meer info en inschrijven via deze link.
  • Prebes organiseert op 19 oktober in Roeselare ook een opleiding samen met VSV over fietspreventie.

Meer informatie