Vlotter communiceren met anderstaligen in je bedrijf

Door de toenemende geografische mobiliteit komen steeds meer mensen van verschillende nationaliteiten op de Belgische arbeidsmarkt terecht. Het is dan ook belangrijk om veiligheidsinformatie voor iedereen begrijpbaar te maken, en dat kan op verschillende manieren.

Taal (veiligheids)instructies

Het is belangrijk dat iedereen de veiligheidsinstructies goed begrijpt. Daar kan je op verschillende manieren voor zorgen:

  • vertaling: de vertaling hoeft niet per se in de taal van de werknemer te zijn, maar wel in een taal die hij of zij machtig is (bijvoorbeeld  Engels, Frans of Duits)
  • beelden: zet de boodschap om in pictogrammen, tekeningen... 
  • taallessen: laat werknemers de taal van de werkplek leren

VCA legt voor bepaalde zaken (zoals instructies, noodprocedures …) wel expliciet vertalingen in de landstaal van elke werknemer op. Maar VCA is een vrijwillig systeem, en dus geen algemeen geldende wetgeving.

Wat zegt de Welzijnswetgeving?

Codex IV.2 - arbeidsmiddelen

Art. IV.2-5.- "De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en, in voorkomend geval, over gebruiksaanwijzingen betreffende de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen beschikken. … Deze informatie en deze gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn.”

Codex I.2 - algemene beginselen

Art. I.2-11 .– De leden van de hiërarchische lijn (hebben als taak)…8° zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen."

💡 Opleiding: Vlotter communiceren met anderstaligen in je bedrijf

Door de toenemende diversiteit in onze samenleving worden werkgevers vaak geconfronteerd met moeilijkheden rond taal en communicatie. Omdat communicatie een tweerichtingsverkeer is, is ook het coachen van de Nederlandstalige omgeving belangrijk. We staan stil bij het taalverwervingsproces, taalniveau van de anderstalige collega en het vereiste taalniveau. We reiken tips aan rond efficiënte communicatie.

Volg deze module op Prenne 60!

👉 Meer informatie en inschrijven

Meer informatie

Bron: P&I