Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Zwavelzuur: gebruik en misbruik

Chemische stoffen zoals zwavelzuur zijn nuttige basisgrondstoffen voor vele toepassingen in onze maatschappij. Naast de vele nuttige toepassingen kan het zuur ook misbruikt worden o.a. als drug precursor voor de productie van drugs en door zuurgooiers om hun slachtoffer te verminken.

KB 30 juli 2018 over de afwijkingsaanvragen op brandpreventienormen

Op 28 augustus verscheen het Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking. We vatten het voor jou samen!

Artveldehogeschool zoekt projecten voor de 3de jaarsstudenten verpleegkunde!

Ben jij een preventieadviseur in de zorgsector en heb jij een project of probleem? De Artveldehogeschool is op zoek naar projecten voor de 3de jaarsstudenten verpleegkunde. De doelstelling is om het project of het probleem als casus voor te leggen aan de student.

  • 29/08/2018

What the FAQ? Ja, onze FAQ pagina is een feit!

Ja, het is zover. We hebben al jullie meestgestelde vragen gebundeld in één FAQ pagina. Dus ben je even je weg kwijt? Geen probleem. De FAQ helpt je wel verder!

  • 29/08/2018

KB voor primaire preventie van burn-out samengevat voor jou!

Het KB van 30 juli 2018 voorziet in de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s op het werk en burn-out in het bijzonder door middel van acties van collectieve aard.

Infosessie Go4Circle: Brand in je onderneming: praktische tips voor en na

Brand blijft een heikel thema binnen de afvalverwerkingssector. Al te vaak lezen we in de pers dat ondernemingen binnen onze bedrijfstak getroffen worden door branden. Go4Circle organiseert drie infosessies rond dit thema.

Dien je eindwerk in voor de Prebes Award 2019!

De Prebes award beloont ieder jaar een aantal eindwerken die een bijdrage leveren aan het verbeteren of stimuleren van welzijn op het werk. Denk jij dat je kans maakt?

  • 23/08/2018

Teken jij mee voor de kinderkalender?

Wist je dat we elk jaar een tekenwedstrijd organiseren voor alle kinderen van onze leden? Dit jaar is het thema 'gehoorschade door lawaai'. Zit jij al bomvol inspiratie? Wacht niet langer en stuur je tekening in!

  • 20/08/2018

41% vindt dat werknemers onvoldoende zijn opgeleid om hun werk veilig uit te voeren

In februari hebben we jouw medewerking gevraagd om deel te nemen aan de grote veiligheidsenquête. 41% van de respondenten is van mening dat werknemers niet voldoende zijn opgeleid en getraind om hun werk veilig uit te voeren. Maar liefst 1425 veiligheids- en welzijnsdeskundigen uit België en Nederland vulden de vragenlijst in.

Van arbeidsgeneesheer naar arbeidsarts

Koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Of volg ons op onze social media!