Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Covid-19: Hoe voorzie je ergonomische werkplekken?

NEN publiceerde een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent COVID-19.

ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd

NEN-EN-ISO 9001:2015 biedt een op risico gebaseerd managementsysteemkader dat de olie- en gassector moet gebruiken als belangrijk onderdeel van haar bedrijfsstrategie.

Kijk uit! Ken je deze filmpjes al?

Kijk Uit is het verkeersmagazine van de Federale Politie. In de filmpjes van Kijk Uit krijg je nuttige tips om je veilig te bewegen in het verkeer.

Ken jij de knipperlichtentool al?

Hoe staat het met het psychosociaal welzijn in jouw organisatie? Scoor je groen oranje of rood?

Meer voedselveiligheid dankzij wegcontroles

Van half april tot half mei voerden de controleurs van het FAVV grenscontroles uit op het vervoer van voedingsmiddelen. Bij 112 voertuigen werden een of meerdere inbreuken vastgesteld.

Mentaal welzijn prioritair

Welke steun ervaren werknemers in deze coronatijden van hun organisatie en wat betekent dit voor hun gezondheid? 

Sensibiliseringsfilmpjes: Veilig aan het werk

FOD WASO maakte 6 filmpjes om maatregelen en tips in het kader van Covid-19 uit te leggen. Bekijk ze en verspreid ze!

Wijziging richtlijn biologische agentia

SARS‐CoV‐2 werd opgenomen in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken.

Ben jij PAPSY of vertrouwenspersoon?

Coprev wil preventieadviseurs psychosociale aspecten (PAPSY) samenbrengen via een nieuw adviesforum. Blijf op de hoogte!

Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren

Voor werknemers uit de gezondheidszorg gold het al, nu is de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte uitgebreid naar de cruciale sectoren.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?
Interesse

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.