Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Markttoezichtprogramma 2020 van CE-producten

Naast de campagnes van TWW organiseren overheden ook andere campagnes, zoals het nationaal markttoezichtsprogramma.

Arbeidsongevallenwet is gewijzigd: wat verandert er precies?

Sinds 1 januari 2020 is de arbeidsongevallenwet gewijzigd. Vooral de voorwaarden voor werkplekleren en occasioneel telewerk werden aangepast.

5 redenen om deel te nemen aan de 5-daagse masterclass milieumanagement

Zoek je nog goede redenen om in te schrijven voor de vijfdaagse masterclass milieumanagement van CSR Campus en VMx?

WELL Building Standard

De WELL Building Standard is een norm voor gezonde gebouwen. Er staan specifieke criteria in beschreven op vlak van 7 categorieën: lucht, water, voeding, licht, fitheid, comfort en geest. 

Telefoon in de hand houden mag niet

In de wet staat dat het verboden is in de wagen gebruik te maken van een draagbare telefoon die in hand wordt gehouden. Maar wat betekent "gebruik" precies?

Veiligheidsspel: Red de emoji!

Het “Red de emoji”-spel wil jongeren tussen 10 en 16 jaar de nieuwe gevaarsymbolen op chemische producten leren kennen.

Meer impact als preventieadviseur?

In deze vijfdaagse training van het Provinciaal Veiligheidsinstituut leer je zeven vaardigheden die je impact vergroten. Door feedback en veel oefening ben je klaar voor echte impact.

  • 24/01/2020

De preventieadviseur 2.0

Wat zijn de belangrijkste items met betrekking tot preventie uit het memorandum FOD WASO aan de federale regering voor het werkgelegenheidsbeleid in de periode 2019 – 2024?

Heeft de preventieadviseur voldoende kennis?

Hoeveel kennis heeft de preventieadviseur over de nieuwe evoluties in de veiligheidskunde? Een kleine steekproef, een korte vragelijst en een beetje duiding.

  • 24/01/2020

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Nieuw KB gepubliceerd met 12 nieuwe en gewijzigde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in bijlage VI.1-1. A en in boek VI, titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?
Interesse

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.