Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Fireforum Awards 2017

Fireforum Awards bekroont mensen of organisaties die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. Ze worden toegekend door Fireforum op 23 november 2017.

Studieavond: Brandpreventie in de industrie

Prebes West-Vlaanderen Regio Zuid nodigt je uit op een uitgebreide studieavond met maar liefst 3 interessante sprekers ivm brandpreventie. De studieavond gaat door bij Beaulieu Technical Textiles van de Beaulieu International Group. Deze textielgroep heeft 4 business units. 

Risico's van onkruidbranders

Bij openbare besturen worden er meer en meer pesticiden verboden, waarbij dat op termijn zelfs zal leiden tot een totaalverbod. Ook bepaalde pesticiden zijn verboden te gebruiken door de particulier, behalve door professionele gebruikers bij die particulieren. Hierdoor moet men op zoek gaan naar alternatieve methoden om onkruid te bestrijden.

Brandveiligheid van gevels

Het WTCB heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen. Een overzicht van de geldende reglementaire en normatieve context wordt geschetst een ook aandachtspunten bij het ontwerp.

50 jaar brand Innovation

Op 22 mei 1967 brak in Brussel in de Nieuwstraat een brand uit. Er vielen meer dan 250 doden. Dit gaf aanleiding tot meer stringente regelgeving rond brandveiligheid, beter bekend als artikel 52 ARAB en werden er ook in de daaropvolgende jaren veel inspecteurs aangeworven bij de toenmalige Technische Inspectie van de FOD WASO om de brand- en andere welzijnsregelgeving te controleren.

Lessen uit ongevallen

Je vindt op de website van de FOD WASO twee nieuwe nota's onder de rubriek Lessen uit ongevallen. Brand en explosie na lek door thermische vermoeiing & emissie van chloor via breekplaathouder.

Smartphones kunnen brandwonden veroorzaken

Geen reden tot paniek. Maar hier en daar sijpelen berichten door over smartphones die ongevallen veroorzaken. In de meeste gevallen kunnen deze ongevallen voorkomen worden door het naleven van enkele eenvoudige tips.

Infosessie studie brandveiligheid ouderenvoorzieningen

Op 8 maart 2017 organiseert VIPA een infosessie over de studie "Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten".

Brandwerende poorten

Op de 40e Prenne op 1 december 2016 konden de Prebesleden een uiteenzetting volgen over brandwerende sectionaalpoorten. Hierbij werd verwezen naar een aantal Europese normen hierover en het op til zijnde KB dat het KB basisnormen brand zou wijzigen.

Controlecampagne branddekens - Eindrapport 2015-2016

Branddekens moeten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, boek IX, betreffende de veiligheid van producten en diensten. Het bevat de omzetting in nationaal recht van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?
Interesse

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.