Aanvraag opleidingen

Educatief verlof

Als deelnemer van de basiscursus preventieadviseur kan je educatief verlof aanvragen. Laat ons tijdig de documenten voor het educatief verlof invullen. 

  1. In het begin van de opleiding vraag je aan ons een "getuigschrift van regelmatige inschrijving" en bezorg je dit aan je werkgever als bewijs dat je voor de opleiding bent ingeschreven.
  2. Op het einde van de opleiding vraag je aan ons een "getuigschrift van nauwgezetheid", voor de gevolgde opleiding en bezorg je deze aan je werkgever. Opdat de werkgever het dossier tijdig zou kunnen indienen en de nauwgezetheid zou kunnen opvolgen, heb je er ook alle belang bij hem deze getuigschriften zo snel mogelijk te bezorgen.

Meer informatie? Ga naar de website van werk.be

Opleidingscheques

We zijn een erkende opleidingsinstelling. Je kan betalen met opleidingscheques indien je hier voor in aanmerking komt. Meer informatie over opleidingscheques vind je terug op de website van de VDAB. Hier vind je ook of je recht hebt op opleidingscheques.