Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Draaiboek contact tracing

Het draaiboek biedt een aantal adviezen na triage van hoog risico en laag risico contacten. Daarnaast verduidelijkt het hoe contactopsporing in bedrijven en collectiviteiten verloopt.

Er wordt een definitie gegeven van contactonderzoek, index patiƫnt, contactpersoon, hoog risico contact of nauw contact, laag risico contact, quarantaine/isolatie, collectiviteit en cluster.

Collectiviteiten en bedrijven

Een collectiviteit is een groep die dusdanig groot is, dat niet alle leden interactie met elkaar hebben, maar waarbij nog wel sprake is van gedeelde waarden, doelen en samenhorigheid. Een bedrijf is in die zin eveneens een collectiviteit.

Zorg of niet-zorg

In de contactopsporing bij werknemers maakt men een onderscheid tussen zorg-collectiviteiten en niet-zorg-collectiviteiten. De personen die in zorg-collectiviteiten wonen of verzorgd worden, behoren vaak tot de risicogroep voor een ernstig verloop van een covid-19 infectie.

7 stappen

Contactopsporing in bedrijven of collectiviteiten gaat via 7 stappen:

  1. Contactname door call center
  2. Identificatie van de index case
  3. Risicoanalyse
  4. Identificatie en triage van contacten
  5. Contactname met contacten
  6. Maatregelen voor contacten
  7. Werkhervatting

Risicoanalyse

Bijlage 1 en 2 bevatten de risicoanalyses op organisatieniveau voor niet-zorg-collectiviteiten en voor zorg-collectiviteiten.

Bekijk het draaiboek

Je vindt het draaiboek op de website van Co-Prev

[bron: BeSWIC]