Opnieuw tappen? Reinig de bierleidingen!

Voor de (beperkte) opstart van de horeca op 8 mei 2021 en we opnieuw een pint drinken op het terras, moeten de tapkranen en de leidingen nog een poetsbeurt krijgen door onderhoudstechniekers van de brouwerijen. Dit als gevolg van de hygiënepraktijken en de regels die volgen uit HACCP.

HACCP

In de levensmiddelensector moeten installaties bij normale processen maar ook na korte en lange stilstanden gereinigd worden. In de levensmiddelensector is er een “generieke autocontrolegids voor de B2C-sector” ontwikkeld in het kader van HACCP. Daarnaast zijn er 16 specifieke modules afhankelijk van de activiteit. Eén van de modules gaat over tapinstallaties.

Risico's in de horeca

Naast risico’s met levensmiddelen zijn er ook risico’s rond arbeidsveiligheid in de horeca. Kooldioxide wordt in de horeca onder meer gebruikt om het bier te doen schuimen en bij het verwisselen van een nieuw vat moet dan ook de gasfles op een correcte manier worden dichtgedraaid. Vaak is de ruimte, waar vat en gasfles zich bevinden, erg beperkt in manoeuvreerruimte en ventilatie, waardoor het een besloten ruimte wordt. Gebeurt de manipulatie met de gasfles dan niet correct, kan er een lek ontstaan, waardoor de persoon bedwelmd kan raken. Dit kan ernstige gevolgen en zelfs dodelijke afloop met zich mee brengen. Om te wijzen op deze risico’s heeft de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD) de veiligheidsinformatiekaart “Voor uw veiligheid - Veilig werken met koolstofdioxide in de horeca” uitgebracht. 

Opstart installaties en gebouwen

Naast het hierboven vermeld opstartfenomeen, zijn er nog andere risico’s die te maken hebben met een opstart. Bij gebouwen die lang leegstonden of weinig waren bevolkt (zoals in de eerste coronagolf) moest men bij opstart ook rekening houden met legionella die gevormd wordt bij leidingen met stilstaand water. 

Duurzame brouwerijen

Op de Prenne van 6 december 2018 was er een MVO-module over de aanleg van een 3 km lange bierpijpleiding van de brouwerij de Halve Maan in Brugge deels gefinancieerd door crowdfunding. Enkele dagen ervoor was er een bedrijfsbezoek in het kader van “Collega kom eens kijken” bij brouwerij Huyghe waar de PED- en stoomregelgeving werd uitgelegd. Het verhaal van deze twee duurzame brouwerijen kan je lezen in dit artikel.

Meer informatie