Update vaccinaties en sneltesten

  • 27/04/2021

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de pandemiewet? Bekijk de vaccinatiegraad, artikels die op Beswic verschenen, informatie over het overlegcomité, veiligheidsnieuws en nieuwe risico's door de pandemie.

Pandemiewet

De bespreking van de pandemiewet in de kamercommissie Binnenlandse Zaken werd woensdag 28 april aangevat en gaat verder op 3 mei 2021.

De huidige pandemiebesluiten (o.a. de Ministeriële besluiten) steunen op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De bedoeling is dat deze pandemiewet de nieuwe wettelijke basis vormt voor uitvoeringsbesluiten in het kader van pandemieën.

👉 Het document is beschikbaar via deze link.

Gezondheidszorg

Deze pandemiewet is niet te verwarren met de pandemiewet in het domein van de gezondheidszorg van de Minister van Volksgezondheid, ingediend op 19 april. Deze bevat drie doelstellingen:

  • continuïteit in de bevoorrading van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
  • een derde voorschot aan de ziekenhuizen tgv de kosten van de covid19-pandemie
  • een nieuw juridisch kader inzake het uitvoeren van testing en andere nieuwe technische prestaties

Daarnaast worden enkele andere punctuele zaken geregeld zoals een verduidelijking rond de rol van Sciensano en het gebruik van IT in de gezondheidszorg.

👉 Het document is beschikbaar via deze link.

Overzichten wetgeving COVID-19

EMA en andere adviesorganen

  • De laatste updates van het Europees Geneesmiddelenagentschap kan gevonden worden via deze link.
  • In april 2021 moest zowel aan de productinformatie van het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria) als dat van Janssen een waarschuwing voor ongewone bloedstolsels met laag aantal bloedplaatjes worden toegevoegd.
  • De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zoals oa het vaccinatieadvies voor zwangere vrouwen vind je via deze link
  • Het wekelijks overzicht van de leveringen van vaccins en vaccinatiemateriaal kan gevolgd worden op de website van het FAGG.
  • De verslagen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vind je via deze link. Op 19 april werd beslist om de Olympiërs, het gevangenispersoneel en de meest kwetsbare gedetineerden toch prioritair te vaccineren.
  • Op 26 april besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het vaccin van Johnson & Johnson te gebruiken bij alle volwassenen en het AstraZeneca vaccin te gebruiken bij mensen vanaf 41 jaar.

Testen

De PCR-test, de snelle antigeenteest (of sneltest), de zelftest of de speekseltest. Ze duiken steeds vaker op in de strijd tegen het coronavirus. De visie van de sociale partners rond sneltesten wordt verwoord in dit Prebesartikel. VRT-wetenschapsjournalist Koen Wauters, radio 1, de website van zorg en gezondheid, de website van Domusmedica, de website van Testaankoop, pag 3 van de zondagskrant van 18 april, enz. leggen het verschil uit en in welke omstandigheden ze kunnen gebruikt worden.

Sinds 6 april 2021 zijn de zelftesten beschikbaar in de apotheek tegen een richtprijs van 8 euro. Iedere Belg zonder symptomen kan zich hiermee 2 keer per week laten testen. Het doel is om superverspreiders snel te kunnen detecteren. Het wettelijk kader van de sneltesten is vastgelegd in de wet van 22 december 2020.

👉 Meer over zelftests op het werk

In de rechtsleer publiceerde Tom Opgenhaffen in het Arbeidsrechtjournaal een mooi artikel met als titel “Het vaccin. Gamechanger in de samenleving, keuze op de werkvloer”.

Sensibiliseren

Allerlei overheidsorganisaties sensibiliseren over hoe belangrijk het is zich te laten vaccineren. De manier en aanpak is verschillend voor iedere doelgroep. Voor de jonge generaties zullen flashy beelden en songs via digitale kanalen meer impact hebben zoals de vaccinatiesong van Peter Van de Veire of het vaccinlied (telkens als parodie op een bestaand lied) van tiktok sterren Celine&Michiel.

Vaccinaties

Via deze links kan je de vaccinatiegraad opvolgen:

Beswic

Op beswic zijn 2 grote artikels verschenen over enerzijds 10 jaar prikongevallen en anderzijds omtrent alles wat rond prikongevallen komt kijken nuttig is. In dit laatste artikel is informatie te vinden rond oa de dood volumespuiten en de “Gauge” karakterisering van medisch materiaal.

Overlegcomité

Het is uitkijken naar de volgende overlegcomités oa dit van 11 mei 2021. Deze kan je via deze link opvolgen.

Eerdere overzichten