Update wettelijk kader coronabeperkingen en vaccinaties

Welke coronabeperkingen en versoepelingen kunnen voor jou als preventieadviseur belangrijk zijn? Een update en stand van zaken!

Verplicht telewerk verlengd

Met het Ministerieel besluit van 7 mei 2021 werd het verplicht telewerk verlengd tot 30 juni 2021 (zie art. 16). De gecumuleerde versie van het MB van 28 oktober 2020 is beschikbaar via deze link of via de website van het crisiscentrum.

Terugkeermomenten

Maar op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers. In deze verklaring benadrukken ze dat het verplicht telewerk nog steeds een effectieve en efficiënte maatregel is om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen. Niettemin menen ze dat, zodra de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames voldoende zijn gedaald en de vaccinatiegraad voldoende is toegenomen, een beperkte uitzondering op deze telewerkverplichting zou kunnen worden voorzien door terugkeermomenten mogelijk te maken voor werknemers die aan het verplicht telewerk zijn onderworpen en dit onder de strikte voorwaarden die in de verklaring worden opgesomd.

Pandemiewet

Vrijdag 7 mei 2021 werd in de kamercommissie binnenlandse zaken de pandemiewet aangenomen. Deze gaat nu naar de plenaire vergadering, maar staat nog niet op de agenda van 12 mei, dus zal vermoedelijk de week daarop deze plenair behandeld worden.

Nieuw MB ventilatie

Met de derde coronagolf werd het belang van ventilatie onderstreept. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft de voorwaarden vastgelegd waaraan ventilatiesystemen op publieke plaatsen moeten voldoen. Het ministerieel besluit hierover werd gepubliceerd in het Staatsblad.

Op de website van info-corona is er ook een nieuw thema over ventilatie.

Professioneel reizen

Op de website van het VBO vind je in een schema de meest recente stand van zaken inzake verplichtingen en maatregelen in geval van grensoverschrijdende verplaatsingen.

Ook op de website van info-corona is er een specifieke pagina over van en naar het buitenland.

Rond het toekomstig Europees coronacertificaat kan je via deze link de stand van zaken rond de regelgeving volgen.

Opvolging geleverde vaccins en medisch materiaal

Sedert 1 mei 2021 wordt de wekelijkse opvolging niet meer gedaan door het FAGG, maar door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Ook via Belgium Vaccination Tracker (Belvax) kunnen de vaccinleveringen opgevolgd worden.

Sensibilisatie

In iedere lidstaat blijft het belangrijk om voor iedere stakeholder een specifieke communicatiestrategie uit te werken. Onder de rubriek sensibiliseren van deze Prebesupdate vind je informatie.

In de Verenigde Staten moet men sedert eind april 2021 ook meer inspanningen leveren om de mensen te overhalen om zich te vaccineren want de antivaxers winnen aan terrein. Men daalt naar een niveau van 2 miljoen vaccinaties/dag ipv 3 miljoen in de piekperiodes. Meer info via dit nieuwsbericht.

Varianten

De varianten zullen vermoedelijk blijven opduiken. Nu is er sprake van de Indiase variant. Een mooi overzicht of uitleg van varianten vind je op de Nederlandse website RIVM of deze van de Amerikaanse CDC.

Vandaar het belang van een wereldwijde vaccinatie met een niet te groot tijdsverschil want anders zullen varianten altijd opduiken en kunnen vaccins hier niet tegen bestand zijn of minder werken. Vandaar ook het belang van het COVAX-initiatief waaraan ook België deelneemt. Dit is te lezen in dit bericht van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook de discussie van de vrijgave van patenten speelt hierin een rol. De laatste dagen was de Amerikaanse president een voorstander van vrijgave, terwijl Europa meer terughoudend was.

Meer informatie