Nieuwe versie generieke gids

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 12 mei 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 4). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De generieke gids bestaat 1 jaar! Naar aanleiding daarvan gingen de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, samen met de FOD WASO en de beleidscel van de Minister van Werk na of de generieke gids moest geactualiseerd worden en welke aanpassingen nodig waren. Ze hielden daarbij rekening met de nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein (waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën).

Bepaalde delen van de generieke gids werden op basis van deze analyse aangepast:

  • de doelstelling van de gids
  • de ventilatie
  • het dragen van mondmaskers
  • de teststrategie in de onderneming

De generieke gids blijft het sleutelinstrument vormen voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.

Meer informatie

? Bekijk het overzicht met wijzigingen en de nieuwe versie van de generieke gids op de website van FOD WASO

[bron: BeSWIC, FOD WASO]