Nieuwe versie van de generieke gids (versie 6)

De nieuwste versie van "Veilig Werken", de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan is gepubliceerd.

Vooraan in deze nieuwe versie van de gids benadrukken de sociale partners dat het belangrijk is om de nodige maatregelen te BLIJVEN nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden op het werk en bij werkgerelateerde verplaatsingen, onder meer gelet op het circuleren van nog besmettelijkere virusvarianten. Ze onderstrepen ook het belang van het zich laten vaccineren.

Deze versie van de gids wijzigt de paragraaf betreffende het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (zie pag. 23).

Download de gids

 

[Bron: FOD WASO]