UCLL: Nieuwe opstart aanvullende module veiligheidscoördinator

Op 5 december 2022 start de aanvullende module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs op bij UCLL.

Aanvulling tot coördinator

De aanvulling tot coördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus van minstens 30 uur voor wie het getuigschrift van preventieadviseur al behaald heeft.

In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Concrete taken

Bij de behandeling van de verschillende thema's wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …).

Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich moet richten op

  • het verwerven van kennis
  • het aanleren van vaardigheden
  • attitudevorming

Docenten

Deze opleiding biedt een combinatie van theoretische diepgang en een concrete praktische benadering. De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven.

Samenwerking

UC Leuven-Limburg organiseert in samenwerking met Prebes diverse basis-, aanvullende en voortgezette opleidingen tot preventieadviseur. 

Meer informatie