Nederland wil nul doden door werk in 2040

Jaarlijks sterven ongeveer 4000 Nederlanders als gevolg van hun werk. Vooral door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet vindt dat aantal onacceptabel en heeft een nieuw doel gesteld: In 2040 mag niemand in Nederland nog sterven door slechte arbeidsomstandigheden.

Sluipmoordenaars, werkdruk en ongevallen

Het grootste deel van de overlijdens door werk - meer dan 3000 per jaar - wordt veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze ‘sluipmoordenaars’ zorgen ervoor dat werknemers soms pas na hun pensionering klachten krijgen en overlijden.

Daarnaast bezwijken jaarlijks 800 mensen aan hart- en vaatziekten als gevolg van een te hoge werkdruk.

Tot slot sterven elk jaar 50 tot 70 mensen door een ongeval op de werkvloer.

Te weinig preventie

De maatregelen die zijn genomen, hebben onvoldoende opgeleverd, zo stelt men vast, aangezien de aantallen niet dalen. Volgens de minister wordt er te weinig geld geïnvesteerd in preventie.

De minister overweegt nu boetes én beloningen in te zetten om werkgevers en werknemers tot veiliger gedrag te stimuleren en laat deze mogelijkheid nu verkennen.

Sowieso zouden meer bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moeten opstellen. Op dit moment heeft slechts de helft van de bedrijven zo’n inventarisatie gedaan, ook al is die wettelijk verplicht.

Meer informatie

Bron: AD