Emoji’s redden om gevaarsymbolen te leren

Hoewel bijna iedereen chemische producten in huis heeft, kennen veel mensen de betekenis van de gevaarsymbolen op de etiketten niet. Het herkennen van de deze symbolen is nochtans cruciaal om ongelukken te voorkomen. Om jongeren bewust te maken van de gevaren van chemische huishoudproducten, heeft de FOD Volksgezondheid het "Red de emoji"-spel ontwikkeld.

Waarom een spel?

Volgens het Antigifcentrum zijn bij meer dan de helft van alle ongelukken met chemische producten kinderen betrokken. Jonge kinderen worden aangetrokken door de felle kleuren en geuren van huishoudelijke producten. Hun nieuwsgierigheid leidt er soms toe dat ze deze producten inslikken. Bij oudere kinderen gebeuren de meeste ongevallen door het verkeerd gebruik van de producten. Vergiftiging of brandwonden zijn hier vaak het gevolg van.

Het goede nieuws is dat deze ongelukken gemakkelijk te voorkomen zijn door steeds het etiket te lezen en de gevaarsymbolen te herkennen. Het "Red de emoji"-spel is ontworpen om jongeren van 10 tot 16 jaar op een leuke en originele manier vertrouwd te maken met de symbolen. Het spel is eenvoudig: red de arme emoji zo snel mogelijk uit een rampzalige situatie door het juiste gevaarsymbool naar een chemisch product te slepen.

De campagne in cijfers 

Sinds 2017 is het spel uitgerold in verschillende wedstrijdrondes, met aantrekkelijke prijzen voor de beste spelers. In 2023 werd het spel 94.066 keer gespeeld. Tijdens de laatste wedstrijdronde moedigden jonge influencers hun volgers aan via Instagram om via interviews, ervaringen, getuigenissen, polls en het “Red de emoji”-spel de gevaren van chemische huishoudproducten te ontdekken.

Het resultaat mag er zijn: in totaal speelden 34.047 jongeren het spel.

Antigifcentrum: wat moet je als preventieadviseur weten?

Iedereen zou het telefoonnummer van het Antigifcentrum in zijn smartphone moeten geprogrammeerd hebben. Met meer dan 60.000 oproepen per jaar verstrekt het 24/24 telefonisch informatie bij acute vergiftigingen. Daarnaast voorziet het centrum onder meer campagnes tegen CO-vergiftiging en antidotes (vb. bij HF blootstelling). Maar wat doen ze nog meer dat nuttig kan zijn om weten als preventieadviseur?

Patrick De Cock, Coördinator communicatie Antigifcentrum, licht het toe op Prenne 69.

Meer informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu