Octopus: Psychosociale risico's op het werk: Wat met Beroepsgeheim, discretie en GDPR

Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid.

Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, Papsy, vertrouwenspersoon, HR, enz. 

In deze werksessie gaan we in op vragen over het mee(delen) en bijhouden van informatie.

Je krijgt ook tips over wat wel en wat niet te doen bij (politie)verhoor en bezoek van de Sociaal Inspecteur.  Na een inleidende theoretische uiteenzetting volgt een interactief deel waar cases en vragen aan bod kunnen komen. 

  • 2,5 uur
  • 125 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


 

Doelgroep

Preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, HR-specialisten en iedereen die binnen de onderneming een taak opneemt binnen het welzijnsbeleid

Het programma

De sessies omvatten een stukje theorie van ongeveer een half uur gevolgd door intervisie, casuistiek en vraagstelling gedurende de overige 2 uur.

 Wat vinden deelnemers van de octopussessies?

  • “Deze concrete tips ga ik meteen toepassen”
  • “De cases zijn heel herkenbaar”
  • “Boeiende opfrissing van een aantal zaken”
  • “Een nieuwe invalshoek”
  • “Ik heb veel gehad aan alle tips doorheen de sessie”

 

Vreemde titel? Toegegeven, dat is een beetje de bedoeling.

Octopussen leven onderwater en voelen feilloos aan wat er onder het oppervlak gebeurt. Ze zijn daarnaast bijzonder sociaal, intelligent en leervaardig. En is dat nu net niet wat er van jou als vertrouwenspersoon wordt verwacht? Jij houdt immers ook de vinger aan de pols bij de bedrijfssfeer en moet met je tentakels op alle niveaus voeling behouden.

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Sprekers Annick Alders en Luc Goemaere, beiden expert in psychosociale risico's, bundelen hun krachten om psychosociaal welzijn op het werk in de praktijk eenvoudiger te maken en een antwoord te bieden op vragen en moeilijkheden met betrekking tot dit thema.

Annick is gespecialiseerd in de juridische aspecten van welzijn op het werk en verdiepte zich in de psychologische kant van welzijn als oplossingsgerichte systeemcoach.

Luc begeleidt al sinds 2008 intervisie- en supervisiesessies voor vertrouwenspersonen, vanuit zijn expertise in HR als coach en psycholoog en ervaring als Papsy kent hij de praktijk door en door.

Luc Goemare Linked-in

Annick Alders Linked-in