Wat leerden we uit het webinar "Welzijn op het werk en Covid-19"?

Het Prebes Webinar "Welzijn op het werk en Covid-19" ging door op maandag 11 mei om 11.30u met spreker Luc Van Hamme, Adviseur-generaal, Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk).

De wettelijke basis

Naast het MB van 23/3 geldt ook de welzijnsreglementering. Er is een spanningsveld tussen het MB en de welzijnswetgeving. Het MB is vergelijkbaar met het oude ARAB: een gedetailleerd voorschrift (1.5 meter afstand houden) dat in alle omstandigheden zonder afwijking moet toegepast worden. De welzijnswetgeving werd de basis voor de heropstart van de ondernemingen. Risicoanalyse is dan ook erg belangrijk.

De nadruk wordt dus duidelijk gelegd op preventiediensten. De rol van preventiediensten wordt zeer belangrijk.

Volgens het MB van 30 april dat een aanpassing is van het MB van 23/3/2020 is de Arbeidsinspectie niet enkel bevoegd om de werkgevers en werknemers van bedrijven te informeren en begeleiden in de preventiemaatregelen en de generieke gids, maar ook in de naleving hiervan volgens de bepalingen van het sociaal strafrecht bij de artikel 2 bedrijven. Voorheen was enkel de politie vermeld in het MB.

Daarnaast blijven de vervolgingsregels van toepassing. De bepalingen van de artikel 1, 2 en 3-bedrijven zijn uiteraard sinds de datum van 4 mei anders. Bij artikel 2 bedrijven is telewerk aanbevolen en nemen ze de nodige maatregelen om maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen als telewerk niet wordt toegepast. De resultaatsverbintenis in de vorige periode is een inspanningsverbintenis geworden. Artikel 3 bedrijven zijn gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen. De inspanningsverbintenis in de vorige periode blijft een inspanningsverbintenis.

Wat moet je onthouden?

 1. Eerst werd de regel van anderhalve meter heel strikt gehanteerd. Met de tijd verbreedt dit: de regel van de anderhalve meter wordt afgebouwd in bepaalde gevallen. Dat is een groot verschil met het MB van 30/4: de anderhalve meter valt weg op openbaar vervoer en het mondmasker (dat geen PBM is) is voldoende. We zullen zien hoe dit verder evolueert.
 2. Vergeet sociale media. Bekijk corona als risico en hou rekening met de wijze van overdracht. Welke collectieve maatregelen zijn mogelijk? Baseer je daarop.
 3. Mondmaskers zijn enkel verplicht op het openbaar vervoer. Verder geldt de regel van social distancing en eventueel sectorale voorschriften.
 4. Omgang met bezoekers valt onder de regelgeving van Volksgezondheid. Op basis van de huidige wetgeving kan je dit niet verplichten.
 5. Voor correcte informatie over mondmaskers, bezoek de website van Sciensano en bekijk de normen van NBN.
 6. Voor wat betreft vervoer kan meer en meer afgeweken worden van de afstandsmaatregel als gelijkwaardige bescherming geboden wordt. Bekijk de sectorale gids.
 7. Telewerk wordt stilaan afgebouwd. Het is geen verplichting meer, maar blijft aanbevolen.
 8. Het gebruik van douches is een zaak voor de preventieadviseur. Maak een risicoanalyse. Bekijk ook de reglementering rond legionella. In de nieuwe generieke gids vind je wel iets terug over douches.
 9. Het circulatieplan is een goedkope en efficiënte organisatorische maatregel.
 10. Maatregelen nemen voor risicogroepen is geen verplichting, maar veel bedrijven doen dit wel.
 11. Temperatuurscontrole bij medewerkers mag niet. Het is niet zinvol en het is bovendien een aanslag op de privacy van medewerkers.
 12. Als je een instructie geeft, moet je ook nagaan of deze wordt nageleefd. Dat is de taak van de hiërarchische lijn.
 13. Het virus verplaatst zich niet via de lucht, alleen via partikels. Een normale airco mag dus geen probleem zijn.

Deelnemers van het webinar krijgen alle vragen en antwoorden in een document toegestuurd.

Meer informatie