Deze sectoren zijn meest vatbaar voor besmetting

Op basis van de beschikbare gegevens van de RSZ/ONSS en de contacttracing werden de COVID-19-infecties in verschillende bedrijfssectoren in kaart gebracht. Bepaalde sectoren en beroepscategorieën zijn meer vatbaar voor besmetting, onder meer omdat telewerk vaker onmogelijk is.

Volgende sectoren en beroepscategorieën blijken meer vatbaar voor het virus dan andere:

  • Industriële sectoren
  • de voedingsindustrie
  • schoonmaakindustrie
  • afvalinzameling
  • verpakkingsindustrie
  • niet-medische contactberoepen
  • leerkrachten uit het verplicht onderwijs
  • callcenters 

Om de gezondheid van de medewerkers en de continuïteit te garanderen blijft preventie bijgevolg uiterst belangrijk.

De hogere besmettingscijfers in sommige sectoren en beroepscategorieën zijn geenszins een signaal dat de preventiemaatregelen tegen corona niet gevolgd zouden worden. Zowel individuen, bedrijven als sectorkoepels hebben de voorbije maanden enorme inspanningen geleverd om het virus te helpen indijken. Sommige werkplekken of procedures die eigen zijn aan een beroep maken echter dat het virus minder gemakkelijk wordt gehinderd.

Meer informatie

[bron: IDEWE]