Projecten primaire preventie burn-out: geen aanvragen mogelijk in 2021

Het KB van 30 juli 2018 voorziet in de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s op het werk. In 2021 zullen echter geen nieuwe aanvragen mogelijk zijn.

Geen nieuwe aanvragen in 2021

De beslissing werd genomen om in 2021 geen nieuwe projecten voor de primaire preventie van burn-out te subsidiëren en dus geen nieuwe cyclus. De nadruk wordt gelegd op de opvolging en evaluatie van de projecten opgestart in 2018 en 2019, aangezien de meeste van deze laatste verlengd werden door de gezondheidscrisis en dienen af te lopen tegen eind mei 2021.

Meer informatie

[bron: NAR]