Jaarverslag van de FOD Economie, FOD WASO en P&I

  • 14/07/2021

De jaarverslagen van FOD Economie & FOD WASO zijn een nieuw jasje gestoken. Het verwijst nu ook naar bestaande pagina's en videoboodschappen. Beide verslagen stonden in het teken van de coronapandemie.

Het zijn geen klassieke jaarverslagen meer, maar het betreft de belangrijkste punten van het jaar met verwijzing naar bestaande pagina's of videoboodschappen. Uiteraard stonden beide jaarverslagen in het teken van de coronapandemie. Het jaarverslag van Preventie en Interim is wel een klassiek jaarverslag gebleven.

Lees hier het jaarverslag van de FOD Economie, het jaarverslag van de FOD WASO (de videoboodschap van de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO) en het jaarverslag van P&I.

Wat leer je als preventieadviseur ...

... uit het jaarverslag van de FOD Economie:

... uit het jaarverslag van de FOD WASO:

Hierbij enkele videoboodschappen

... uit het jaarverslag van de P&I

Door de coronacrisis daalde het aantal gepresteerde uren globaal voor uitzendkrachten en jobstudenten met 15%, maar voor jobstudenten was er een status quo. De frequentiegraad is de laagste ooit, maar de ernstgraden (werkelijke en globale) stijgen lichtjes. Er werden ook 76327 gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Er was ook een specifieke covid-19 webpagina.

Er wordt ook verwezen naar de campagne onthaal, waarover werd geschreven in Veiligheidsnieuws 211. En waarover ook dit nieuwsitem vanuit Prebes verscheen.

Jaarverslag van de interne dienst

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een bedrijf dient voor 31 maart van het lopende jaar een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Hij stelt het tevens ter beschikking van de met toezicht belaste Arbeidsinspectie. Dit konden we lezen in het artikel 'Tijd voor het jaarverslag!'.

Meer informatie

Eind vorig jaar hebben ook wij ons jaaroverzicht gepresenteerd. Dit stond ruim in het teken van de coronapandemie. En het debat van 17 september 2020 rond de rol van de preventieadviseur mocht op veel bijval rekenen. Er was bovendien een specifieke FAQ-pagina over Covid-19. Wist je dat het bericht over de mondmaskers ondertussen meer dan 23.000 keer bekeken is? Ook was er nog corona-alfabet 1, corona-alfabet 2 en corona-alfabet 3 (rubriek in Veiligheidsnieuws).