4 nieuwe affiches preventiecampagne Woodwize

In de 3e coronagolf kwam Woodwize, het opleidingscentrum van de hout- en meubelsector, met 4 extra thema's voor hun preventiecampagne: intern verkeer, elektrische (en andere nuts)leidingen, psychosociale risico’s en onderhouds- en instelwerkzaamheden. In totaal zijn er nu 14 thema’s beschikbaar.

Nina en Sam

Om het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen doet Woodwize een beroep op Nina en Sam. Aan de hand van posters en toolboxen zetten ze jou op weg!

4 nieuwe affiches

De 4 nieuwe affiches hebben te maken met volgende thema’s:

Download

De posters worden spontaan afgegeven tijdens bedrijfsbezoeken en op verschillende evenementen waar Woodwize aanwezig is. Je kan de posters en toolboxen ook aanvragen via de website, of ze eigenhandig downloaden via woodwize.be/preventiecampagne.

Meer informatie

[bron: Woodwize.be]