Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Hoe gebruik je veilig minerale wol?

Glaswol en steenwol leveren geen enkel gevaar voor de gezondheid op. Sinds 1997 is alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie ‘kankerverwekkend’. De honderden wetenschappelijke studies die werden uitgevoerd (o.a. epidemiologisch onderzoek in beroepsomgevingen bij meer dan 45.000 mensen), bevestigen deze bevindingen.

Hoever staan we na 16 jaar K.B. Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen?

Op 1 februari organiseert ie-net, de ingenieursvereniging, een studiedag over de aansprakelijkheid van de bouwheer, architect, aannemer en veiligheidscoördinator bij veiligheidscoördinatie. Goed om te weten: als lid van Prebes kan je inschrijven aan 30% korting!

Waarom je wint bij groen in je stad of gemeente!

In 2012 is er een studie uitgevoerd rond groen in jouw stad of gemeente. Deze literatuurstudie werd mede mogelijk gemaakt door VITO.

Brochure: wegwijs in het doolhof van bouwproductnormen

Voor aannemers zijn de technische prestaties van bouwproducten een essentieel gegeven. Als u een bepaald bouwproduct gebruikt, wilt u immers zeker zijn van een aantal zaken. Is het product geschikt voor de toepassing in kwestie? Gaat het om een kwaliteitsvol product? Hoe wordt het correct verwerkt? Is het niet schadelijk voor mens of milieu?

Meer veiligheid op de bouwplaatsen!

Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet bijdragen tot het terugdringen van arbeidsongevallen te wijten aan een val van hoogte. 

Nieuwe regels voor fijn stof bij bouwwerken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden is om het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. 

Ondertekening Convenant Welzijn op het Werk

Naar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, werd het vernieuwde Convenant inzake Welzijn op het Werk in de bouwsector ondertekend door Vice-Eerste Minister en Minister van Werk Kris Peeters en de sociale partners uit de sector.

Jobstudenten tewerkstellen op bouwwerven

Werkgevers van bouwbedrijven hebben verplichtingen inzake welzijn op het werk wanneer ze jobstudenten willen tewerkstellen op hun werven. Die verplichtingen zijn onder andere risicoanalyses, informatie, onthaal en begeleiding, het verbod op bepaalde gevaarlijke taken en gezondheidstoezicht.

Helikopters in de bouw: risico's

Het polieren van betonvloeren gebeurt met een vlindermachine, ook wel gekend als “helikopter”. Dit vraagt om heel wat vakmanschap.

Aanpassing elektronische registratie

Het grensbedrag van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is verlaagd naar € 500.000.

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.