Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Smartphones kunnen brandwonden veroorzaken

Geen reden tot paniek. Maar hier en daar sijpelen berichten door over smartphones die ongevallen veroorzaken. In de meeste gevallen kunnen deze ongevallen voorkomen worden door het naleven van enkele eenvoudige tips.

Infosessie studie brandveiligheid ouderenvoorzieningen

Op 8 maart 2017 organiseert VIPA een infosessie over de studie "Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten".

Brandwerende poorten

Op de 40e Prenne op 1 december 2016 konden de Prebesleden een uiteenzetting volgen over brandwerende sectionaalpoorten. Hierbij werd verwezen naar een aantal Europese normen hierover en het op til zijnde KB dat het KB basisnormen brand zou wijzigen.

Controlecampagne branddekens - Eindrapport 2015-2016

Branddekens moeten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, boek IX, betreffende de veiligheid van producten en diensten. Het bevat de omzetting in nationaal recht van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

Test je rookmelders regelmatig!

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Je rookmelders hangen op de juiste plaats? Helemaal goed! Denk er nu nog aan om je melders regelmatig een onderhoud en een testbeurt te geven! 

Nieuwe wetgeving brandveiligheid

Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, de basisnormen brand, wordt aangepast. Er is een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. 

Hoe brandweerpakken reinigen?

De laatste jaren is voornamelijk het verhoogd kankerrisico van de brandweerman in de pers gekomen. De blootstellingsstudies naar aanleiding van de 9/11 aanslagen in de Verenigde Staten liggen hier aan de basis. 

Call for Papers Fireforum Congres

Heb jij een nieuwe ontwikkeling op vlak van brandveiligheid? Wat beïnvloedt de kijk op brandveiligheid? Welke praktische tips kan je geven voor effectievere brandveiligheid? Hoe ga je in de praktijk om met nieuwe voorschriften of nieuwe technologieën? 

Verbeterde brandveiligheid dankzij video analyse

Wat als je rook kon detecteren door videobeelden door software te laten analyseren, zodat je brand opmerkt van bij het prille begin? Want traditionele rookdetectoren hebben het nadeel dat ze vaak te laat de brand detecteren of valse alarmmeldingen genereren.  En snelheid is bij brand van levensbelang…

Praktische tools voor jouw brandpreventie

De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van jouw brandpreventie!  Wist je dat de meeste blusmiddelen, naast de wettelijk periodieke controles ook periodiek visueel nagezien moeten worden door een bevoegd persoon?

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.