Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Informatiesessies sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020. Op 8 en 21 oktober vinden informatiesessies plaats waarbij toelichting wordt gegeven bij de wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen.

Erkenning van aannemers bij werken voor openbare besturen is een noodzaak

Voor al wie werken uitvoert voor openbare besturen is de erkenning van aannemers met klassen en aard van de werken een noodzaak. Meer dan 10.000 aannemers zijn erkend voor een periode van telkens 5 jaar.

Wijziging KB straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden

Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk die betrekking hebben op straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden. Dit KB schaft het vergunningensysteem in open lucht af.

Met vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement minder onzekerheid en meer kansen

ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 hét mondiale referentiekader voor ‘goed’ risico- management geworden.

Versterking van het markttoezicht op het verhandelen van producten

Met verordening 2019/1020, wordt het markttoezicht verstevigd en brengt het handhavingsregels in de toeleveringsketen in overeenstemming met o.a. de opkomst van e-commerce.

Praktijkrichtlijn binnenlucht kwaliteit in werklokalen

De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen.

Wijziging KB werken in nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige

Wijziging KB van 21/09/1988 voorschriften en verplichtingen van raadpleging en info bij uitvoeren van werken in nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten d.m.v. leidingen.

IAO heeft een verdrag aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer.

Verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

Het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 publiceerde de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, ... in de bouwsector

Nieuw KB beschermt het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Een nieuw KB beschermt het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer. De ambulancier zorgt voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.