Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Met vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement minder onzekerheid en meer kansen

ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 hét mondiale referentiekader voor ‘goed’ risico- management geworden.

Versterking van het markttoezicht op het verhandelen van producten

Met verordening 2019/1020, wordt het markttoezicht verstevigd en brengt het handhavingsregels in de toeleveringsketen in overeenstemming met o.a. de opkomst van e-commerce.

Praktijkrichtlijn binnenlucht kwaliteit in werklokalen

De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen.

Wijziging KB werken in nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige

Wijziging KB van 21/09/1988 voorschriften en verplichtingen van raadpleging en info bij uitvoeren van werken in nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten d.m.v. leidingen.

IAO heeft een verdrag aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer.

Verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

Het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 publiceerde de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, ... in de bouwsector

Nieuw KB beschermt het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Een nieuw KB beschermt het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer. De ambulancier zorgt voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers.

Herziening machinerichtlijn: openbare Raadpleging van 7 juni tot 30 augustus 2019.

De Europese Commissie publiceerde een openbare raadpleging over de herziening van de machinerichtlijn (2006/42/EG). Feedback is mogelijk van 7 juni 2019 tot 30 augustus 2019.

Verduidelijking van de verboden en toegelaten werken voor jongeren & stagiairs

Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk. Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie in het B.S., dit is op 30 juni 2019.

Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft

In het Koninklijk besluit van 14 mei 2019 is er een wijziging gebeurd van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.