Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

De nieuwe versie van de laddernorm EN131. Wat zijn de veranderingen?

De nieuwe versie EN131-1 en EN131-2 maakt een onderscheid tussen professionele en niet-professioneel gebruik, is voorzien van een stabilisatiebalk, en er zijn strengere testen zoals de slipvastheidstest en de duurzaamheidstest.

Wijziging arbeidsongevallenwet voor telewerkers, leerlingen en stagiairs

Telewerk is een gegeerd extralegaal voordeel. Werknemers kunnen zo privé en werk beter op mekaar afstemmen en, niet onbelangrijk, files vermijden. Omdat telewerkers niet goed beschermd waren bij arbeidsongevallen, voorziet een nieuwe wet vanaf 27 januari een aantal belangrijke wijzigingen.

Wetgeving fysische controle: wat wijzigt er?

Het KB van 6 december 2018 voert een grondige wijziging door van de dienst voor fysische controle (DFC) voor bedrijven die met ioniserende stralingen werken of die radioactieve materialen vervoeren. Ook de jobinhoud als preventieadviseur wordt hierdoor beïnvloed. De erkende instellingen zullen enkel ten dienste staan van deze bedrijven en geen controle meer uitvoeren in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Veilig werken aan elektrische voertuigen

Tijdens Prenne 48 van 6 december 2018 was er een module rond Veiligheidsaspecten van een elektrische wagen. In deze module werd verwezen naar de HEV 1, 2 en 3-opleidingen van Educam. Ze ontwikkelt concrete opleidingen en advies voor bedrijven, die naadloos aansluiten op de CAO’s van de sectoren. De HEV- opleidingen behandelen o.a. de opbouw van elektrische en hybride wagens, de risico’s verbonden aan deze systemen, veilige werkmethodes enz.

Identificatie van de aandrijfenergie van voertuigen

Voertuigen hebben niet allen meer de klassieke diesel- of benzineverbrandingsmotor. We kenden al een tijdje de LPG-wagens met de klassieke LPG-sticker. Maar ondertussen zijn er ook al elektrische wagens en wagens aangedreven door LNG, CNG en waterstof.

50 jaar CAO wet!

Deze maand viert de FOD Werkgelegenheid de 50ste verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er werden dit jaar activiteiten georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er werden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg.

Wijziging lijst grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia

Het KB van 2 september 2018 voorziet in een wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft. Concreet gaat het dus over bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk "Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia".

Naamsverandering Fedris doorgetrokken naar alle regelgeving

Op 1 januari 2017 fusioneerde het FAO en FBZ tot Fedris. Met het koninklijk besluit van 6 september 2018 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten wordt een opsomming gegeven waar de terminologie moet aangepast worden aan Fedris. 

Van arbeidsgeneesheer naar arbeidsarts

Koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Medisch attest voedselveiligheid afgeschaft

Het medisch attest voedselveiligheid wordt afgeschaft. Het 3-jaarlijkse attest werd nog steeds opgevraagd door de controleur(s) van het Federaal Voedselagentschap. Maar dit is, volgens het nieuwe KB, niet meer nodig. Het doel van dit attest was om te bewijzen dat voor personen die rechtstreeks in contact kwamen met levensmiddelen, er geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.