Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Wat leerden we uit het webinar "Welzijn op het werk en Covid-19"?

Het Prebes Webinar ging door op maandag 11 mei om 11.30u met spreker Luc Van Hamme, Adviseur-generaal, Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk).

Vervolging van inbreuken op de coronamaatregelen

Welke gevolgen kunnen er zijn indien de voorgestelde preventiemaatregelen in het kader van Covid-19 in de bedrijfscontext niet worden toegepast?

Soepele vergunningsprocedures en intersectorale samenwerking lost tekort aan handgel op

Meer dan 100 ondernemingen hebben een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl bestaande producenten de productie fors hebben opgedreven.

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

We kregen heel wat vragen over arbeidsongevallen die thuis kunnen voorvallen. Hoe zit dat nu precies met de verzekering? Wat doe je best?

Uitvoervergunning voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen

De Commissie heeft beslist dat voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen een vergunning vereist is om de toereikendheid van het aanbod in de Unie te waarborgen en zo aan de essentiële vraag te kunnen voldoen.

Tewerkstelling preventieadviseur bij tijdelijke werkloosheid

Heel wat ondernemingen vallen omwille van de crisis terug op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Kan ook de preventieadviseur tijdelijk werkloos worden? 

Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen

Door de Corona-crisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Hoe zit het nu met de sociale verkiezingen, de werking van de overlegorganen en de ondernemingsraad?

Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Wat als werkgevers nieuwe, strengere maatregelen Van de Nationale Veiligheidsraad niet respecteren? Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?

Verscherpte maatregelen voor bedrijven

De pandemie heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. Waar oorpronkelijk vooral werd ingezet op algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen, wordt nu vooral ingezet op telewerk en social distancing.

Update je preventiekennis in het Frans

Arcop organiseert een studiedag voor preventieadviseurs over de nieuwe bepalingen in de wetgeving die verschenen in 2019. 

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?
Interesse

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.