Nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Zijn je verwijzingen naar de vernieuwde Codex al aangepast? Je hebt nog tot 12 juni.

De overgangstermijn om alle verwijzingen naar de oude koninklijke besluiten van de Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 aan te passen loopt af op 12 juni 2019. Er werd een overgangstermijn voorzien van 2 jaar.

KB tot wijziging nationale procedure en invoering van registratieprocedure biociden

Van zodra het koninklijk besluit van 4 april 2019 in werking treedt, worden deze procedures vervangen door de registratieprocedure. Lees hier meer over de registratieprocedure.

Sociale verkiezingen 2020: inwerkingtreding van de wet van 4 april 2019

Op dinsdag 30 april 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948.

ISO 27501:2019: de nieuwe norm voor mensgericht ondernemen

Om managers en werkgevers een houvast te bieden, is er nu de 'ISO 27501:2019, the human-centred organization – Guidance for managers' die hen kan helpen om mensgerichter te ondernemen en duurzame werkrelaties vorm te geven.

FOD Werkgelegenheid ontwikkelt e-learning tool over kennis van wetgeving

De FOD Werkgelegenheid heeft een e-learning ontwikkeld om een betere kennis van de wetgeving te krijgen. En om de belangrijkste principes inzake de preventie van beroepsrisico’s aan te geven. Het bestaat uit 5 modules.

De nieuwe versie van de laddernorm EN131. Wat zijn de veranderingen?

De nieuwe versie EN131-1 en EN131-2 maakt een onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel gebruik, is voorzien van een stabilisatiebalk, en er zijn strengere testen zoals de slipvastheidstest en de duurzaamheidstest.

Wijziging arbeidsongevallenwet voor telewerkers, leerlingen en stagiairs

Telewerk is een gegeerd extralegaal voordeel. Werknemers kunnen zo privé en werk beter op mekaar afstemmen en, niet onbelangrijk, files vermijden. Omdat telewerkers niet goed beschermd waren bij arbeidsongevallen, voorziet een nieuwe wet vanaf 27 januari een aantal belangrijke wijzigingen.

Wetgeving fysische controle: wat wijzigt er?

Het KB van 6 december 2018 voert een grondige wijziging door van de dienst voor fysische controle (DFC) voor bedrijven die met ioniserende stralingen werken of die radioactieve materialen vervoeren. Ook de jobinhoud als preventieadviseur wordt hierdoor beïnvloed. De erkende instellingen zullen enkel ten dienste staan van deze bedrijven en geen controle meer uitvoeren in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Veilig werken aan elektrische voertuigen

Tijdens Prenne 48 van 6 december 2018 was er een module rond Veiligheidsaspecten van een elektrische wagen. In deze module werd verwezen naar de HEV 1, 2 en 3-opleidingen van Educam. Ze ontwikkelt concrete opleidingen en advies voor bedrijven, die naadloos aansluiten op de CAO’s van de sectoren. De HEV- opleidingen behandelen o.a. de opbouw van elektrische en hybride wagens, de risico’s verbonden aan deze systemen, veilige werkmethodes enz.

Identificatie van de aandrijfenergie van voertuigen

Voertuigen hebben niet allen meer de klassieke diesel- of benzineverbrandingsmotor. We kenden al een tijdje de LPG-wagens met de klassieke LPG-sticker. Maar ondertussen zijn er ook al elektrische wagens en wagens aangedreven door LNG, CNG en waterstof.

 

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld. Maandelijks
Vacatureflash De laatste nieuwe vacatures. Elke donderdag
Opleidingen Tips & tricks + komende opleidingsdata. Elke dinsdag
Prenne Praktische info + uitgelichte Prenne modules. Maandelijks
Provinciale activiteiten Aankondigingen van nieuwe activiteiten. Wekelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.