Jouw jaaroverzicht 2022

  • 13/12/2022

Wat veranderde er allemaal op gebied van welzijn op het werk in 2022? Wij frissen graag je geheugen even op!

Corona & andere crisissen

De nasleep van corona hebben we ook dit jaar nog gevoeld, al bleef de voorspelde herfstmiserie grotendeels uit.

Zoveel nieuwe wetgeving!

Er kwam dit jaar heel wat nieuwe wet- en regelgeving. In 2021 was het Belgisch Staatsblad dikker dan ooit. Dit jaar zal misschien wel of niet op 100.000 pagina's afgeklokt worden. 

Elektrische voertuigen & nieuwe verkeersregels

Het aantal elektrische voertuigen neemt gestaag toe, alsook de regelgeving hieromtrent. Dat het thema jullie kopzorgen geeft, zien we aan de populariteit van de activiteiten die we hierrond organiseren en de informatie die we over het thema delen. Vooral het veilig kunnen opladen van elektrische voertuigen is een hot topic bij preventieadviseurs.

Mentaal welzijn

Mentaal welzijn blijft prioritair na corona. Dat blijkt ook uit het nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van werknemers 2022-2027. Er was heel wat te doen rond deconnectie, met onder meer nieuwe wetgeving rond dit thema. 

  • Het ‘recht op deconnectie’ werd vanaf 1 februari 2022 verankerd in het federaal personeelsstatuut voor alle federale ambtenaren.
  • Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat alle bedrijven in 2023 werk moeten maken van deconnectie. Voorheen moest er wel overleg zijn rond deconnectie, maar er was nog geen verplichting om hierover afspraken te maken. Nu moet dit wel. In praktijk krijg je hiervoor nog even uitstel
  • Prebes bleef niet achterop en ontwikkelde de laatste jaren een uitgebreid aanbod aan psychosociale opleidingen om zowel preventieadviseurs als vertrouwenspersonen te ondersteunen.

En verder was er nog dit...

  • Een asbestinventarisattest is verplicht bij woningverkoop vanaf november 2022.
  • Richtlijn 2014/94/EU geeft bepalingen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met 13 artikelen en 2 bijlagen is het in lengte geen grote richtlijn, maar wel eentje met grote impact.
  • Er kwam in 2022 ook een erkenning van 3 nieuwe beroepsziekten.
  • Even was er wat paniek rond apenpokken op de werkvloer.
  • Sinds 1 januari 2022 geeft de federale overheid de mogelijkheid om een terug-naar-werktraject (TNW-traject) te starten onder de begeleiding van de ‘Terug Naar Werk-coördinator’ om het terugkeren naar aangepast werk te versnellen en te verhogen.
  • Op 1 oktober 2022 begon ook het aftellen naar de sociale verkiezingen van 2024.

Klaar voor een nieuw jaar?

🎁 Download dan de nieuwe preventie jaarkalender 2023